ฮอนด้าเรียกรถยนต์ตรวจสอบเพิ่มกรณีถุงลมทาคาตะ 259,019 คัน

0
85

ฮอนด้าเรียกรถยนต์ตรวจสอบเพิ่มกรณีถุงลมทาคาตะ 259,019 คัน

ฮอนด้าประเทศไทยประกาศแจ้งเรียกรถยนต์ตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีถุงลมทาคาตะ  เพื่อเข้ารับบริการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารของทาคาตะ มีรถยนต์ที่เข้าข่ายจำนวน 259,019 คัน ที่ต้องเข้ารับบริการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าฮอนด้า โดยสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ฟรีได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ

การแจ้งเรียกรถยนต์เพิ่มเติมในครั้งนี้ มีรุ่นรถยนต์ที่เข้าข่ายการเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารของทาคาตะ ได้แก่
• ซิตี้, แจ๊ซ, แจ๊ซ ไฮบริด, แจ๊ซ (นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น), ฟรีด รุ่นปี 2012
• แอคคอร์ด, แอคคอร์ด (นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น) รุ่นปี 2012
• แอคคอร์ด รุ่นปี 2003-2007
• โอดิสซีย์ รุ่นปี 2004-2006
• เลเจนด์ รุ่นปี 2007
ฮอนด้าจึงขอให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ที่เข้าข่ายการเรียกเข้ารับบริการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเจ้าของรถยนต์ที่เข้าข่ายการเรียกเข้ารับบริการจากครั้งก่อนหน้านั้น แต่ยังไม่ได้นำรถเข้ารับบริการ ติดต่อศูนย์บริการฮอนด้าเพื่อนัดหมายเข้ารับบริการ หรือหากยังไม่ได้รับจดหมายแจ้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนที่อยู่ หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของรถใหม่ และในกรณีที่ลูกค้าท่านใดสงสัยว่ารถอยู่ในข่ายที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมหรือไม่ สามารถนำหมายเลขตัวถัง ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้หลายช่องทาง ดังนี้
• เข้าเว็บไซต์ www.honda.co.th/vinsearch
• โทรศัพท์ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ โดยสามารถค้นหาหมายเลข โทรศัพท์ของศูนย์บริการฮอนด้าได้ที่ https://www.honda.co.th/th/dealer
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Honda Call Center โทร 0 2341 7777